آموزش نصب سقف کاذب شبکه ای

 

آموزش نصب سقف کاذب شبکه ای :

این نوع سقف کاذب از اتصال سازه های سپری کیلیک با فواصل 30 در 30 ٬ 30 در 60 ٬ و یا 60 در 60 ایجاد می شود که می توان انواع تایل های گچی ٬ پی وی سی PVC (مناسب جهت نصب در سرویس ها و آشپزخانه) ٬ آکوستیک ٬ فلزی (گالوانیزه و یا آلومینیوم) و یا انواع طلق را بصورت ترکیبی در آن بکار برد.سازه سقف کاذب شبکه ای از نبشی گالوانیزه ٬ سپری T3600 ٬ T120 ٬ T60 و اتصالات آویز (آویز فنری و یا مفتول گالوانیزه ) تشکیل می شود. از ویژگی های سقف کاذب شبکه ای (سقف کاذب تایل) می توان به سهولت در نصب ٬ دسترسی آسان به فضای بالای سقف کاذب و همچنین امکان تعویض تایل ها اشاره نمود.

اجرای سقف کاذب شبکه ای : در این روش پس از اندازه گیری دقیق و تصمیم گیری در مورد محل قرار گرفتن تایل های برش خورده ( در مواردی که طول یا عرص اتاق مضربی از 60 نباشد لازم است تایل ها بصورت برش خورده مورد استفاده قرار گیرند .) نبشی های گالوانیزه دورتادور دیوار در ارتفاع دلخواه با درنظر گرفتن خط تراز نصب می شوند. معمولا جهت نصب نبشی های سقف کاذب بسته به جنس دیوار ٬ از میخ پرچ ( دیوارهای پوشیده شده از انواع کاشی و سرامیک ) ٬ رول پلاک ( دیوارهای گچی ) و میخ چاشنی ( دیوارهای بتنی ) استفاده می شود . پس از نصب نبشی ها لازم است با توجه به محل قرارگیری سپری های اصلی ٬ آویزها نصب شوند . نقش اصلی آویزها مهار وزن سقف کاذب می باشد معمولا تعداد و فاصله بین آویزها متناسب با جنس سقف کاذب و همچنین تعداد روشنایی های مورد نظر محاسبه می شوند .  در صورتی که فاصله بین سقف اصلی و سقف کاذب بیش از یک متر باشد لازم است برای نصب آویزها ابتدا شبکه ای فلزی نصب شده و سپس آویزها به آن متصل گردند .

با نصب آویزها و اطمینان از محکم بودن آنها می توان طبق نقشه اولیه سازه های سپری را نصب و پس از تراز نمودن سازه ها ٬ تایلها و روشنایی ها را بر روی آن قرار داد .