سیستم صفحات مسلح سیمانی

انواع صفحات مسلح سیمانی

 

1- صفحات مسلح سیمانی خارجی

 

 

2- صفحان مسلح سیمانی داخلی

 

 

3- کرنربید PVC آکواپنل با مش فایبرگلاس

 

 

4- لایه Tyvek (آب بند)

 

 

5- پیچ آکواپنل سرمته دار (Maxi) SB39

 

 

6- پیچ آکواپنل معمولی  (Maxi) SN39

 

 

7- پیچ آکواپنل معمولی  (Maxi) SN25

 

 

8-پیچ آکواپنل سرمته دار  (Maxi) SB25

 

 

9- پودر SM700 (اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی)

 

 

10- پودر SM700 سفید (اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی)

 

 

11- نوار درزگیر فایبر گلاس دیوار خارجی آکواپنل

 

 

12- شبکه توری دیوار خارجی آکواپنل

 

 

13- چسب پلی یورتان PU

 

 

14- ماله مخصوص شانه ای (جهت پرداخت اندود سیمانی روی آکواپنل)

 

 

15- Q4Finish (مخصوص آکواپنل داخلی)

 

 

16- اندود درزگیری دیوار خارجی آکواپنل