اجرای کناف با قیمت مناسب

اجرای کناف درعراق وسراسردنیا

 

 انواع دریچه ها :

 

1- دریچه سقفی و دیواری کناف 200 * 200 mm

 

 

2- دریچه سقفی و دیواری کناف 300 * 300 mm

 

 

3- دریچه سقفی و دیواری کناف 400 * 400 mm

 

 

4- دریچه سقفی و دیواری کناف 500 * 500 mm

 

 

5- دریچه سقفی و دیواری کناف 600 * 600 mm

 

 

6- دریچه سقفی و دیواری کناف 1200 * 600 mm

 

 اجرای کناف دراصفهان

متعهد به کیفیت   متخصص درظرافت


 

---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

 

بازدید >مشاوره>طرح رایگان

 

آماده عقد قرارداد وشروع کار

هماهنگی جهت بازدید پروژه ها

تلفن 09132018394

--------------------------------------

پروژهای درحال اجراء

اتحادیه املاک ومسکن اصفهان

آماده اجرای کناف درکمترین زمان

تبلیغات