سایتهای مرتبط با ما

اجرای کناف با قیمت مناسب

اجرای کناف درعراق وسراسردنیا

تبلیغات

 

انواع پودر و بتونه کناف

 

 

1- بتونه درزگیر کناف 20 کیلوگرمی

 

 

 

2- پرلفیکس کناف 20 کیلوگرمی

 

 

 

3- ماستیک کناف 20 کیلوگرمی

 

 

 

4- ماستیک 20 کیلوگرمی

 

 

 

5- Readyfix 28kg

 

 

 

 

مواد مکمل شیمیایی

 

1- عایق آبی کناف 5 کیلوگرمی

 

 شبکه های اجتماعی

                                

به کانال کنافکاران ایران بپیوندید

بزرگترین گروه کناف دراصفهان

متعهد به کیفیت   متخصص درظرافت


 

---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

 

بازدید >مشاوره>طرح رایگان

 

آماده عقد قرارداد وشروع کار

هماهنگی جهت بازدید پروژه ها

تلفن 09132018394

--------------------------------------

پروژهای درحال اجراء

خیابان آبشاراول مجتمع امین

آماده اجرای کناف درکمترین زمان

تبلیغات