اجرای تایل دراصفهان

 

اجرای تایل سقف آرمسترانگ و سقف شبکه دراصفهان

مجهزترین و بزرگترین گروه های اجرای جهت اجرای تایل دراصفهان

اجرای کاربدون واسطه توسط خود تیم اجرایی کناف اصفهان

 

دارای رزمه کاری بالا در پروژه های بزرگ

انواع تایل

 

1- تایل ساده

 

 

2- تایل لمینت شده پشت AL

 

 

3- تایل لمینت شده رو  PVC

 

 

4- تایل لمینت شده پشت AL رو PVC

 

 

5- تایل لمینت شده دو رو PVC

 

 

6- تایل MR با روکش PVC

 

 

7- تایل MR با روکش PVC و پشت AL

 

 

8- تایل آکوستیک 6/18

 

 

9- تایل آکوستیک 6/18 با روکش PVC

 

 

10- تایل های گچی آکوستیک مدل 6/18 رنگ شده (سفید)

 

 

11- تایل آکوستیک 8/18

 

 

12- تایل آکوستیک 8/18 با روکش PVC

 

 

13- تایل های گچی آکوستیک مدل 8/18 رنگ شده (سفید)

 

 

14- تایل آکوستیک 8/12/36

 

 

15- تایل آکوستیک 8/12/36 با روکش PVC

 

 

16- تایل های گچی آکوستیک مدل 8/12/36 رنگ شده (سفید)

 

 

17- تایل آکوستیک 8/12/50

 

 

18- تایل آکوستیک 8/12/50 با روکش PVC

 

 

19- تایل های گچی آکوستیک مدل 8/12/50 رنگ شده (سفید)

 

 

20- تایل آکوستیک 12/25 (پانچ مربعی)

 

 

21- تایل آکوستیک 12/25 (پانچ مربعی) با روکش PVC

 

 

22- تایل های گچی آکوستیک پانچ مربعی 12/25 رنگ شده (سفید)

 

 

23- تایل های گچی ساده رنگ شده (سفید)

 

 

24- تایل فلزی آلومینیومی تمام پانچ با قطر 1/8mm و فلیس مشکی در پشت تایل مخصوص سپری T24

 

 

25- تایل 9/5mm معمولی روکش PVC طرح دار

 

 

26- تایل 9/5mm معمولی روکش PVC طرح دار با فویل آلومینیوم در پشت  تایل