سایتهای مرتبط با ما

اجرای کناف با قیمت مناسب

اجرای کناف درعراق وسراسردنیا

تبلیغات

انواع پانل های کناف

 

1- صفحات روکش دار گچی کناف معمولی (RG)

 

 

2- صفحات روکش دار گچی کناف مقاوم در برابر آتش (FR)

 

 

 

3- صفحات روکش دار گچی کناف مقاوم در برابر رطوبت (MR)

 

 

 

4- صفحات روکش دار گچی کناف مقاوم در برابر آتش و رطوبت (FM)

 

 

 

5- Cleaneo Random Plus 12/20/35 R

 

 

 

6- Cleaneo Slotlin B5

 

 

 شبکه های اجتماعی

                                

به کانال کنافکاران ایران بپیوندید

بزرگترین گروه کناف دراصفهان

متعهد به کیفیت   متخصص درظرافت


 

---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

 

بازدید >مشاوره>طرح رایگان

 

آماده عقد قرارداد وشروع کار

هماهنگی جهت بازدید پروژه ها

تلفن 09132018394

--------------------------------------

پروژهای درحال اجراء

خیابان آبشاراول مجتمع امین

آماده اجرای کناف درکمترین زمان

تبلیغات